Termenii folositi in cuprinsul prezentului document, vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:

Operator: reprezinta societatea Ines Group S.R.L. [denumita in cele ce urmeaza iNES] cu sediul in str. Virgil Madgearu Nr. 2-6, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/13209/1993, Cod Unic de inregistrare R 4021138 sau succesorii in drepturi ai acestuia.

Site: reprezinta site-ul Internet apartinand Ines Group S.R.L. si aflat la adresa ww.inesiptv.ro

Date cu caracter personal: reprezinta orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila si care se refera la numarul sau de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea Datelor cu caracter personal: reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

Utilizator: reprezinta orice persoana fizica care acceseaza in orice mod Site-ul, in scopuri private sau profesionale, care beneficiaza de serviciile iNES, fara a avea in mod necesar calitatea de abonat.

1. REGULI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul prelucrarii Datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de iNES sau de terte parti aflate sub autoritatea iNES in scopul furnizarii si comercializarii serviciilor iNES, in scopul facturarii propriilor servicii, in scopuri statistice, promotionale, comerciale, al prevenirii sau identificarii fraudelor precum si in orice alte scopuri legitime, in conditiile legii.

Colectarea, inregistrarea, organizarea si stocarea Datelor cu caracter personal.

iNES va putea colecta Date cu caracter personal in urma accesarii Site-ului de catre Utilizatori.

Datele cu caracter personal vor fi inregistrate si organizate prin mijloacele si cu aplicatiile iNES si vor fi stocate fie pe serverul pe care este gazduit Site-ul sau pe orice server apartinand iNES sau furnizorilor de servicii ale acestuia precum si pe orice alt suport care permite realizarea acestui tip de operatiune.

Adaptarea sau modificarea Datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi adaptate sau modificate de iNES sau de catre terti cu acordul iNES, incluzand aici furnizorii sau prestatorii de servicii. Adaptarea sau modificarea va fi efectuata in vederea realizarii scopului cat si pentru corectarea eventualelor erori intervenite in completarea, colectarea, inregistrarea, stocarea, adaptarea sau orice alta operatiune realizata asupra Datelor cu caracter personal.

Extragerea si consultarea Datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor putea fi extrase si consultate de iNES sau de catre terti cu acordul iNES, incluzand aici furnizorii sau prestatorii de servicii.

Dezvaluirea Datelor cu caracter personal. Transferul. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite sau transferate catre terti, inclusiv din afara Romaniei.

Alaturarea/combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

iNES sau tertii, cu acordul iNES, vor putea alatura sau combina, bloca, sterge sau distruge Datele cu caracter personal.


2. DREPTURILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul va avea drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt urmatoarele:

  •     dreptul la informare
  •     dreptul la acces la date
  •     dreptul de interventie
  •     dreptul de opozitie
  •     dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  •     dreptul de a se adresa justitiei
  •     dreptul sa faca plangere la autoritatea de supraveghere
In vederea exercitarii drepturilor mai sus prevazute utilizatorul va inainta iNES o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.


3. MODIFICAREA REGULILOR DE CONFIDENTIALITATE

Regulile de confidentialitate pot fi modificate de iNES, modificarile urmand a intra in vigoare la data prevazuta in cuprinsul acestora sau la data afisarii pe site, oricare dintre dati este ultima.

Numar in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal 3284.

Ines Group S.R.L.